НАЧАЛО

V МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС
МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ВАРНА, 21-24 ЮНИ 2017

 

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Предстоящият V Международен научен конгрес "МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 2017" има за цел да даде място за среща на учените от различните страни, където да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на механизацията на земеделието.

 

Машините са основата, върху която се изгражда съвременното земеделие. То е немислимо без съвременни машини. Учените са призвани да ги създават и да бъдат двигателя на научно техническия прогрес.
Конгресът ще даде възможност за нови познанства и приятелства, а това поражда и нови идеи.


Каним фирмите със свои презентации в конгреса и с реклами в конферентните материали да представят свои машини, апаратура, технологии, материали и услуги, които предлагат на пазара. Каним и агробизнесмените да се запознаят с последните постижения на науката в областта на механизацията на земеделието.


Надяваме се, че по този начин V-ят Международен научен конгрес "МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 2017" ще изпълни ролята на иновационен посредник между учените и изследователите от една страна и индустрията от друга и ви предлагаме да се възползвате от тази възможност.


Програмата на конгреса ще даде възможност за почивка, развлечения и запознаване с културни, исторически и природни забележителности на северното крайбрежие на Черно море.

 

Молим да направите информацията за конгреса достояние и на други колеги от страната и чужбина.

 

Проф. д-р инж. Михо Михов
Председател на Националния организационен комитет

 


ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
13-16.03.2017, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
15–18.03.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2017 PLEVEN, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
31.05-03.06 2017 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2017 VARNA, BULGARIA


 


V INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
21 - 24.06.2017 - VARNA, BULGARIA

XXV INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
28.06-01.07.2017 BURGAS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA


XI CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS TECHNICAL SCIENCE AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

 

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE AUTOMATIZATION IN INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA